طراحی SDK نقشه با زبان برنامه‌نویسی گولنگ در اسنپ!

طراحی SDK نقشه با زبان برنامه‌نویسی گولنگ در اسنپ!
در این پست درباره تجربه طراحی و پیاده‌سازی SDK نقشه در اسنپ و تجربیاتی...