داستان یک همکاری - بازطراحی صفحهٔ اصلی سوپراپلیکیشن اسنپ

داستان یک همکاری - بازطراحی صفحهٔ اصلی سوپراپلیکیشن اسنپ
اسنپ برای اولین بار سوپراپلیکیشن را با هدف ایجاد بازاری بزرگ‌تر برای ک...