نمایش نقاط پرتکرار برای مسافران اسنپ

نمایش نقاط پرتکرار برای مسافران اسنپ
چطوری به کاربران اسنپ مبدأ و مقصد پیشنهاد بدیم؟