استفاده از تجزیه ماتریسی برای پیش‌بینی سرعت آفلاین در اسنپ

استفاده از تجزیه ماتریسی برای پیش‌بینی سرعت آفلاین در اسنپ
تصویر ۱ - صفحه‌ی اصلی اپلیکیشن اسنپ: زمان تقریبی رسیدن که قبل و بعد از...