ترافیک شهری در اسنپ - بخش صفر

ترافیک شهری در اسنپ - بخش صفر
در این پست به معرفی کوتاه سرویس‌های ترافیکی نقشه اسنپ و چالش‌های موجود...